pátek 18. července 2014

ŽIVOT BEZ VÝMLUV

Manžel nedávno dostal nabídku na možnost přednášet na festivalu osobnostního rozvoje. Myslela jsem, že zvolí jeho obvyklé přednášející téma – finance nebo sport. Nakonec z toho bylo povídání na téma „život bez výmluv“. Dnes si půjčím tento název a rozvinu mými slovy.

Často si lidé stěžují, že to a to jim nevyhovuje. Nejčastější odpovědí proč neudělají změnu z nevyhovujícího do vyhovujícího je, že to zkrátka nejde, protože to a to musí a naopak to a to nesmí. Takovéto životní postoje máme proto, že dáváme přednost nevyhovující jistotě před nejistotou. Raději zůstaneme za zavřenými dveřmi a nejsme ochotni místnost opustit, abychom mohli objevit a otevřít dveře nové.

Nutno podotknout, že je to tak naprosto ok, protože nic není ani špatně ani dobře, vše
se děje pro každého z nás přesně tak, jak má, jen je důležité připomenout si, že se nám děje jen to, co my sami dovolíme a že zodpovědnost za to co se nám děje neseme jen my sami.


Říká se, že člověk by si vědomě nikdy neublížil, tedy nedostával by sám sebe do nevyhovujících situací, neobklopoval by se prostředím (tedy i lidmi), které by mu nedělalo dobře. Je to tak skutečně ale pouze za předpokladu, že jsme si vědomi právě té spojitosti, že jsme tvůrci svého života, tedy toho příjemného, ale i toho nevyhovujícího. Za předpokladu, že jsme si vědomi, že máme volbu rozhodnutí a že dokážeme rozpoznat, co nám slouží a co již ne.

Proto, zkusme místo neustálých výmluv, proč něco nejde nebo kdo všechno za naše nepříjemné pocity nebo trable může, najít odpovědi proč volíme jistotu před nejistotou, komfort před nepohodlím, strach před důvěrou, manipulaci před svobodou, bílou ovci před černou.

Odpovědi nám můžou pomoci najít ukotvení ve vědomém rozhodování se v různých životních situacích a možná se i přistihneme, že jsme najednou více otevření možnostem, které přesahují naše dosavadní hranice.