čtvrtek 11. září 2014

MOJE PRAVDA JE PŘÁTELSKÝ SVĚT

Chtěla bych napsat pár slov o tom, jak nás ovlivňuje to, čemu dáváme svou pozornost a čemu věříme.

Před lety jsem do svého života občas přitahovala konfliktní situace a lidi -  v obchodě, v rodině nebo na pracovišti. Můj vnější svět tehdy promítal moje vnitřní vidění světa a směřování mé energie. Tenkrát jsem si myslela, že to co venku vidím, zažívám a žiji je skutečnost, že je to něco co je skutečná a jediná realita a já ji nemohu nijak ovlivnit. Díky tomuto nastavení jsem trpěla, protože jsem se často cítila jako obětní beránek jiných, když mě někdo nepravě obvinil nebo když si na mě někdo otevřel pusu. Myslela jsem si, že je to mým nízkým sebevědomím, výchovou a zkušenostmi. Ano, i to hrálo svou roli. Hlavním hnacím motorem těchto událostí však bylo mé vnitřní nastavení, že svět venku není vždy a všude přátelský, že svět venku jsou války, hrozby, nepravosti a zlo. Nějaká část ve mně však stále doufala a věřila (tenkrát jsem tomu říkala naivita), že to tak není, že jsou krásní lidé, krásné situace, krásný svět. A tak můj život byl hodně o vlnách – vše super (skvělé zážitky, potkávání úžasných lidí atp.) nebo vše špatně (nepříjemné situace, konfrontace s druhými atp.).

Dnes se mi málokdy stane, abych se účastnila konfliktních situací, a když se mi to přeci jen stane, tak do nich nezabředávám a nenosím je v sobě. Málokdy vidím nebo slyším o špatných zprávách nebo o něčem co mě může ohrožovat. Za tu dobu jsem v sobě totiž přenastavila vidění světa. To, čemu dnes věřím se liší od toho, čemu jsem věřila v minulosti. Dnes vím, že venku se setkáváme jen s tím, co skutečně jsme uvnitř. Už vím, že nejsem obětí skutečnosti (reality), ale tvůrcem, který si sám vybírá, co chce zažívat, s čím a kým se setkávat a co chce vidět. Ano, vím, že jsou ve světě války, že se dějí nepravosti a že není vždy a všude vše růžové. Ale také naprosto silně a bezpodmínečně věřím, že svět je plný krásných nezkažených míst a žije na něm tolik nádherných lidí, kteří dělají svět krásnějším. Vybrala jsem si život v přátelském vesmíru a ten se mi odměňuje tím, že ho i zažívám. Setkávám se s lidmi, kteří mi zrcadlí mou víru, která prošla transformací od naivity po pevnou důvěru. Zažívám situace, které mi potvrzují mé nastavení, protože život nám vždy potvrdí jen to, co považujeme za pravdu a kam směřujeme svou pozornost a energii.

Když se budeme zaměřovat na zlo, budeme ho všude vidět a jen se tak utvrzovat v tom, že „zase máme pravdu“ (zase nás okradli, zase nám lhali, zase nás obelstili atp.). Když se budeme zaměřovat na dobro, budeme ho potkávat na každém našem kroku a opět nás to utvrdí "v naší pravdě" (život nás nepřestane překvapovat v pozitivním slova smyslu).

Záleží na každém z nás, jakou pravdu chceme vidět, cítit, zažívat a ŽÍT. 

Žádné komentáře:

Okomentovat