úterý 29. dubna 2014

STÁLE SE UČÍM ŽÍT TO, CO MĚ ŽIVOT CHCE NAUČIT

Každý z nás má nějaký svůj osobní příběh, který nás formuje v různých směrech. Díky tomu se může stát, že jsme na něco přecitlivělí, že se díváme na některé věci jinak, protože nás skrze náš osobní prožitek vrací do zkušenosti, kterou jsme prožily nebo byly v životě konfrontovány. Může nás ovlivňovat natolik, že podvědomě reagujeme určitým způsobem na určité vnější podněty. Může nás odpojovat nebo naopak spojovat, může nám pomoci stagnovat nebo naopak růst. Může nás uspat (uzavřít) nebo naopak probudit (otevřít). Může v nás zabřednout nebo se z něj můžeme poučit a něco hodnotného se naučit.

Já osobně jsem se skrze můj osobní příběh, který ve mně nechal zásadní stopy, naučila mnoho věcí, pohledů a pravd, ale nejzásadnější bylo, že jsem se více dozvěděla o sobě. Když vás v životě potká jakýkoliv osobní příběh a zanechá ve vás stopu, která vás formuje, ať chcete nebo ne, víte, že máte dvě možnosti – buď můžete kopat kolem sebe, hledat viníka venku a více a více se oddalovat od sebe samých nebo v tom najít vyšší smysl, záměr, poučení a cestu k sobě.

Co mě osobně naučily mé osobní příběhy? Zde je např. 11 z nich :):

1.      Veškeré odpovědi máš v sobě. Poslouchej, co ti říká tvá duše (intuice) a poslouchej, co ti říká tvé tělo (fyzické prožitky – nemoc versus zdraví, bolest versus příjemný pocit). Ztiš se (meditace) a najdi odpovědi na své otázky v sobě.

2.       Tvé vyšší já chce pro tebe vždy to nejlepší. Když jsi v neustálém spojení s univerzálním zdrojem energie (se svým vyšším já), tvůj život tě povede lehce a ty pocítíš bezpodmínečné přijetí všeho, co zažíváš, potkáváš, všeho co JE.

3.       Bezpodmínečná láska nebolí. Říká se, že láska bolí. Ano, ta podmínečná. Je tu ale jeden druh lásky, který nebolí a to je láska bezpodmínečná. Jakmile začneš bezpodmínečně přijímat sebe se vším všudy, co k tobě patří, budeš schopná ji rozdávat i svým nejbližším a ve tvé přítomnosti ji ochutnají všichni, koho potkáš.

4.       Dovol si věřit v sebe. Někdy není jednoduché nenechat se převálcovat názory, přesvědčení a energií druhých. Ale nezapomeň, že tvůj život budeš žít ty, ne druzí. Stůj si za tím, kdo jsi a buď na to pyšná. Nezapomeň však na pokoru.

5.       Souzení ti nepřinese žádný užitek, i když… Když se ti něco na druhých nelíbí, vždy to říká více o tobě než o nich. Použij to jako pomůcku práce na sobě, ale nesuď to a nedělej závěry. Není tvůj business hledat chyby u druhých, neznáš jejich osobní příběhy.

6.       Srovnávej se pouze sama se sebou. Jaká jsi byla včera a jaká jsi dnes? Jaká jsi dnes, a jaká budeš zítra? To jediné by tě mělo zajímat.

7.       Obohať tento svět o SEBE. V čem spočívá tvá největší radost, co tě rozzařuje, co ti dává křídla, kde se cítíš jistě a co ti jde snadno? Jaké je tvé poslání pro tento svět? Dej mu sebe samou a dovol si zářit do všech stran.

8.       Nežiješ proto, aby ses trápila. Jsou dny, kdy bezdůvodně propláčeš dny. Dovol si odplavit nezpracované emoce jako následky různých bolestí, které nosíš v sobě. Ale nezapomeň, že podstatou tvého života je prožívání radosti, lásky a spojení se sebou i se vším.


9.       Chyby neexistují. Jediný okamžik, který máš a můžeš ovlivnit je TEĎ. Pokud v přítomném okamžiku uděláš rozhodnutí jako reakci na cokoliv v tvém životě a vycházíš ze svého opravdového já, tedy jednáš tak, jak nejlépe dovedeš, není třeba se obviňovat, i když se v budoucnu třeba ukáže, že ses mohla rozhodnout jinak. Nezapomeň se z toho ale poučit a příště se rozhodni tak, jak bude TEĎ zrovna vyžadovat pro tebe (tvé věrné já).

10.   Můžeš cokoliv. Nemusíš nic. Cokoliv si přeješ, můžeš mít, můžeš být, můžeš žít. Cokoliv si přejí (pro tebe) druzí, nemusíš dělat, nemusíš snášet, nemusíš žít, nemusíš schvalovat. Nezapomeň ale, že tvé svědomí je všude s tebou. Neutečeš před ním a neutečeš ani před zákony přírody.

11.   Nauč se říkat ANO a NE. Když víš kdo jsi a jsi napojena skrze vyšší vědomí na všechny moudrosti světa J, tak taky víš, co potřebuješ/nepotřebuješ, co ti dělá dobře/nedělá dobře a co tě obohacuje/ochuzuje. Víš, že síla slova ANO ti může pomoci na cestě k umění přijímat a obohacovat tak svůj život o to, co tě nabíjí. A taky víš, že síla slova NE ti může pomoci na cestě k umění odmítat to, co ti neslouží a nepřidává tvému životu žádnou hodnotu.

Ač mi život nalajnovala tato pravidla tak, že se mnou naprosto ladí, občas se přistihnu, že jsou stále více v teoretické rovině než v té praktické. Každý z bodů jsem měla možnost ochutnat z obou stran – tedy z té výše napsané a z té, kdy jsem dělala naprostý opak. Stále se učím a čím dál více se přibližuji k tomu, abych výše zmíněná pravidla naplňovala i ve svém praktickém životě.

Žádné komentáře:

Okomentovat